Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z nowej wersji serwisu, zapraszamy pod adres LikePlus.eu.
Porównanie obecnej wersji serwisu z poprzednią dostępne jest pod linkiem: https://likeplus.eu/page/version-comparision

W ciągu 20 sekund zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę LikePlus.eu